Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

Hedeflerİmİz

Biz Kütahya Şeker Ailesi olarak;

    Yenilik ve sürekli gelişmeye, öğrenmeye açık, insan sağlığına verdiği önemle tüm süreçlerinde kalite, hijyen ve çevre bilincine sahip, müşteri odaklı, topluma saygılı, sahip olduğu kaynakların asıl kaynağının insan olduğu bilinci ile çalışanına önem veren bir kültür benimsedik.

    Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyıtemel alan çağdaş İnsan Kaynakları Uygulama çalışmalarını yürütüyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız,

Aidiyet duygusunu pekiştirmek

 

Online İş Başvuru Formu