Hortumlu Böcek

Hortumlu Böcek

Ekim alanlarımızda görülen en önemli hortumlu böcek türleri Tanymecus sp. ,Lixus sp. Bothynoderes punctiventris ve Conorrhynchus nigrivittis (Cleonus) türleri olup başın ileriye doğru olup hortum şeklinde uzaması hepsinde ortak bir özelliktir.Hortumlu Böcekler arasında Lixus erginleri uçma yeteneğine de sahip olup diğer türlerde ise erginler yalnızca yürür.

Erginler genel olarak yaprakları kenarlarından yarım ay şeklinde yiyip bitirerek zarar verir.Larvalar ise, Tanymecus türlerinde pancar ve yabancı ot kökleri ile beslenir.Lixus türlerinde ayrıca yaprak saplarında yukarıdan aşağıya doğru boşluk ve yarıklar oluşturur.B.punctiventris ve C.nigrivittis de köklerde 4-6 mm genişliğinde silindirik tüneller açarak içine yerleşirler.

C.nigrivittis hariç hepsi pancarın çıkışından itibaren zarar verir.C.nigrivittis ise,mayıs sonunda görülmeye başlar.Mücadele koruyucu ve zarar eşiğine göre olmak üzere iki türlü yapılır.Koruyu yöntemde tarla kenarları 5-6 m eninde şeritler şeklinde ilaçlanır.Zarar eşiği 10m² de veya 80-100 bitkide 1 adet ergin böcek bulunmasıdır.bu sınıra ulaşıldığında Alpa-Cypermtrin % 10 (30-40 ml/da Fastac-Alpac) Cyfluthrin % 5 (50-60ml/da Baythroid-Serthroid) Cypermenthrin % 20 ( 50-60 ml/da) Deltamethrin % 2,5 (50-60 ml/da Decis ) Esfenvelerate % 5 (50-60 ml/da) Fenpropathrin % 20 ( 50-60 ml/da) Lmbda-Cyalothrin % 5 ( 50-60 ml/da Caratte-Tekvando ) Fenthion % 50 ( 150 ml/da ) ve Chlorpyrifos-Ethyl % 48 ( 150 ml/da Dursban 4- Sarban 4 ) etkili maddeli ilaçlar dekara 30-50 litre su kullanılarak uygulanır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bize ulaşın...

Bize Ulaşın