Yaprak Kurtları

Yaprak Kurtları

Ekim alanlarımızda görülen en önemli yaprak kurdu türleri Şeker pancarı yaprak kurdu (Noctuidae ailesinden Spodoptera exigua veya Caradrina,Resim 2)Gamalı kelebek (Noctuidae ailesinden Plusia gamma, Resim 3) ve Çadır tırtılları (Arctiidae ailesinden Arctia caja ve A.villica,Resim 4) olup yalnızca larvaları zararlıdır.Çok obur yaratıklar olan larvalar büyük yaprak zararlarına yol açar.

Şeker pancarı yaprak kurdu larvalarından renk açık sarıdan yeşile kadar,baş koyu kahve (dark)göğsünde 3 çift ve karnında 5 çift bacak (prolegs)vardır,2.göğüs eklemi üzerinde her iki yanda küçük bir siyah benek (black spot) görünür,ayrıca sırt ortasında 1 adet ve yanlarda 2’şer adet olmak üzere boydan boya uzanan toplam 5 adet çizgi bulunur,olgun larva 25-30 mm boyundadır.Gamalı kelebekte larvalar açık yeşil renklidir.sırtlarında boydan boya uzanan 6 adet ince beyaz çizgi bulunur,hem göğsünde hem karnında 3 er çift bacak vardır ve düşey doğrultuda yayımsı açılıp kapanarak hareket ederler.Çadır tırtıllarında larvalar siyahımsın kahverengi renkli kalkık uzun tüylerle kaplı olup baş ve bacaklarında kırmızımsı kahverengi renklidir.

Yaprak kurtları Türkiye de en çerken Mayıs ortasından itibaren çıkar.Zarar eşiği tarlanın köşegen çizgisi üzerinde bitkilerde ortalama 2 adet larva veya yumurta bulunmasıdır.Zararlının bu sınırın üzerindeki sıklığında yapraklar kalın damarlar açığa çıkana kadar yenir.Çok ağır durumlarda ise,kalın damarlarla birlikte pancarın baş ve kökleri de yenir.Tarladaki zarar yerlerinin görüntüsü ayrı ayrı küçük adacıklar şeklindedir.

Mücadele Alpha-Cypermethrin%10 (20-30 ml/da Fastac-Alpac),Cypermethrin %20 (25-35 ml/da) Cyfluthrin % 5 (25-35ml/ da Baythroid-Serthroid),Deltamethrin%2,5 (25-35 ml/ da Decis),Esfenvelerate % 5 (25-35 ml/ da Fenpropahtrin % 20 (25-35 ml/ da ),Lambda-Cyhalothrin % 5 (25-35ml/ da Tekvando-Caratte),Fenthion % 50 (100-150 ml/ da ) ve Chlorpyrifos-Ethyl % 48 (100-150 ml/da Dursban 4-sarban 4) etkili maddeli ilaçlar ile dekara 30-50 litre su uygulanır.Caradrina Orta Karadeniz,Doğu Anadolu ve bor-Ereğli,Gmalı kelebek Karadeniz ve Marmara ,Çadır tırtılları ise genelde Doğu Anadolu ekim alanlarında görülür.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bize ulaşın...

Bize Ulaşın